bike

Cykelköket – Sveriges första Cykelkök

Cykelköket är en öppen verkstad där du kan reparera, renovera och bygga egna cyklar.

  • ÖPPET:
  • Söndag 12:00-16:00
  • Onsdag 17:00-21:00 ENDAST MEDLEMMAR

The Story

Att cyklande ta sig fram i sin vardag har många fördelar; det befrämjar den egna hälsan, den gemensamma stadsmiljön och det globala klimatet. Många livsmönster grundläggs i barn- och ungdomen och sättet på vilket  vi transporterar oss är ett av dem.

Många svenska barn har i teorin tillgång till en cykel (94%) men att bara 20% använder cykeln för transport till och från skola eller fritidsaktiviteter. Orsakerna varierar – osäkra cykelvägar och bekvämlighet är två anledningar, men en onödig och vanlig faktor är att cykeln är trasig och att man saknar verktyg, kunskap och reservdelar för att reparera den. Det finns självklart också familjer där man inte har råd att köpa en ny cykel till sina barn, vilket också bidrar till ökade klyftor barn emellan – både socialt och ur ett geografiskt perspektiv. Därför har vi startat Cykelköket STPLN – en öppen verkstad där du kan reparera och renovera.

How we roll
Man kan inte köpa cyklar eller lämna in sin cykel för reparation på Cykelköket. Däremot kan man – med hjälp av Cykelkökets volontärer och verktyg – själv reparera sin cykel. Cykelköket ordnar också kurser – allt från enkla laga-punka-kurser till avancerade kurser i hjulbyggande. Kurserna anpassas efter gruppens färdigheter, erfarenheter och ambitioner. Den som lärt sig laga en punktering kan lära någon annan. Den som börjar som en besökare eller kursdeltagare kan fortsätta som volontär.

 

Kontakt:
cykelkoket@gmail.com

För mer info besök: http://cykelkoket.blogspot.com och http://www.facebook.com/cykelkoket