Gör projekt på STPLN

Producera ditt projekt eller din idé hos oss!

STPLNs kreativa scenrum är en öppen plattform för dig som vill producera och ta del av kultur. En temporär och flexibel möjlighetsyta för idéer där vi främst inriktar oss på praktisk produktion med ett nyskapande förhållningssätt.

Här får man tillgång till praktiska resurser och hjälp med idéutveckling. Du bidrar med din idé eller ditt projekt och vi ger dig en plats att genomföra det på. Rummet kan användas av fristående producenter, arrangörer, konstnärer och andra människor med kreativa idéer som saknar lokaler.

Det är gratis att använda rummet om arrangemanget är öppet för allmänheten. Om du istället vill använda rummet för eget bruk så går det bra att hyra.

1

Vi jobbar i första hand inom följande områden:

 • Konst (the arts)
 • Teknik/innovation
 • Design
 • Hantverk (the crafts)

2

Och vi ser gärna att din idé eller ditt projekt präglas av följande attribut:

 • Hållbarhet (social, ekonomisk eller ekologisk)
 • Socialt ansvar
 • Originalitet
 • Entreprenörskap
 • En utforskande inställning
 • Projektorienterat
4
Rummet lämpar sig bra för:
 • Konferenser, föreläsningar och workshops.
 • Utställningar, filmvisning och lan.
 • Teater, konserter, dans och performance.

5

Bra att veta:

Det händer att vi tackar nej till arrangemang. Detta kan bero på att projektet faller utanför våra verksamhetsområden eller saknar ovanstående nämnda attribut. Om ditt projekt är vinstdrivande eller upplevs som slutet kan ni få betala en hyra. Vi eftersträvar också en balans mellan olika uttrycksformer och aktörer för att få ett kvalitativt och mångsidigt program.

Vi tillåter inte s.k. medlemsfester eller andra klubbliknande arrangemang där besökarna tar med sig egen dryck. Alkoholservering i samband med spelningar eller konserter sker endast om arrangören söker ett tillfälligt serveringstillstånd.

När vi tagit emot ditt förslag hör vi av oss och bokar vi in ett datum med dig/er för ett möte. För frågor kontakta Joshua Ng på joshua@stpln.se

 

Skicka ett mail till joshua@stpln.se med din projektidé. Se till att inkludera:

*Projektnamn
*Ålder på er i projektet
*Vad (ska göras, förverkligas, skapas?)
*Varför (vilka motiv eller behov finns?)
*Hur (ska det förverkligas. förarbete, produktion, efterarbete. Hur kan STPLN hjälpa ditt/ert projekt?)
*När (datum, tidsplanering, deadline?)
*Varför vill du göra ditt projekt hos oss? (Vad är det som gör att STPLN lämpar sig extra bra?)
*På vilket sätt kan ditt projekt sägas främja kreativitet i ett ”Malmöperspektiv”? Alltså – hur bidrar det till bilden av Malmö som en roligare och mindre begränsande stad