På grund av sjukdom tvingas vi hålla Fabriken stängd under v. 9. Vi beklagar detta men uppmanar alla ivriga hårdslöjdsmakers att detoxa med cykelmek eller textilslöjd i stället.