Loading Events

« Alla evenemang

  • Evenemanget har varit.

ImpAct Lab

februari 19 @ 12:00 - 16:00

| Gratis

impact lab

Med den nya digitala tekniken har förutsättningarna för att spränga gränserna för traditionell scenkonst förändrats radikalt. Interaktiv teknik, audiovisuell 3D gestaltning, sensorbaserad teknik, augmented reality, virtual reality, realtidsbaserade interaktioner och positionssensitiv utrustning är exempel som erbjuder nya möjligheter.

Dock saknas i dag sammanhang där svenska sceniskt orienterade grupper och konstellationer ges utrymme att undersöka hur digital teknik kan vidga och fördjupa experimentell gestaltnings- och berättarkapacitet.

Inbjuda är individer och grupper från Södra Sverige som är intresserade av att vidga sitt konstnärliga och kreativa uttryck genom användningen av digital och rumslig gestaltning

Under dagen diskuterar vi:
Hur man kan stärka möjligheter och förutsättningar för scenkonstaktiva i Skåne/Sverige/Norden att bredda sitt uttryck genom tillgängliggörandet av teknik och kunskap om digitaliseringens möjligheter.
Vad sägs tex om ett on-site stipendium dit minst två grupper per år bjuds in till två/tre veckors platsspecifikt vistelse. Tänk Artist-in-residence…
Hur vi kan utveckla ett nätverk av aktörer med intresse av kopplingen digital teknik och scenkonst i Sverige och internationellt.
Vad vore intressanta processer för kunskapsutbyte och inspiration
En proffessionellt orienterad utbildning inom digital scenkonstgestaltning – vad bör den innehålla?

 Dagen är finansierad genom förstudiemedel från Kulturbryggan och målet är att under året gå in med en större ansökan

A collaboration between Karin & Peder from Skillinge Teater and FRANK Gallery

Questions? karinopeder@gmail.com

Anmälan här

Plats

STPLN
Stapelbäddsgatan 3 Malmö, 21119
+ Google Map